Side Right
Side Left

Privacy statement

Bij het opstellen van ons privacybeleid hebben we een aantal basiscriteria gehanteerd. De belangrijkste basis­criteria worden hieronder toegelicht. Via de link aan het einde kunt u onze volledige privacyverklaring downloaden.

Minimale gegevensverwerking: Wij minimaliseren het verzamelen en verwerken van gegevens in relatie tot het doel. Alleen de noodzakelijke en ter zake dienende gegevens worden door ons gevraagd en verwerkt.

Beperkte bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Zo is er verschil tussen de bewaartermijn van gegevens, die uit­sluitend nodig zijn voor de uitvoering van de reis, en de bewaartermijn van gegevens voor het houden van klant­contact na de reis. Gegevens, die nodig zijn voor het voldoen aan een wettelijke plicht (zoals factu­ren) bewaren wij gedurende de wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn.

Privacyverklaring downloaden

Start je droomreis vandaag.

Plan intakegesprek